22.2 °C
Zurück zur Startseite
Eventliste
Treffe auf Events deine lieben Mitcacher und tauscht Neuigkeiten aus,
und das kommt noch auf euch zu:

Waldviertel Geschichte und Geschichten 🌲📜📖Mega-Event Cache 08.06.2024 — 09:00 - 18:00 Uhr iCal | Google
GeoW4 GCA501G
N 48° 40.340 E ° 39.256 (gMaps, Flopp)    


Waldviertel  - Geschichte und Geschichten 

Horn 8. Juni 2024 

 

 

 

Das Waldviertel mit seinen idyllischen Landschaften, geheimnisvollen Wäldern, sanften Hügeln, grünen Wiesen, versteckten Teichen, naturbelassenen Flusslandschaften, Burgen, Ruinen und Schlössern hat viel Geschichte und auch viele Geschichten zu erzählen.  

Mit dem Event wollen wir Euch auf eine Entdeckungsreise ins Horner Becken und Umgebung entführen.  

Das Treffen findet am Campus Horn statt, der direkt am schönen Stadtsee liegt, welcher natürlich auch zum Relaxen und Baden einlädt.  

              

Programm:  

Freitag 7.6.2024

15:00 Öffnung des Eventgeländes
17:00 - 19:00  Meet & Greet 
 
Samstag 8.6.2024 

09:00 - 18:00  Hauptevent mit vielen neuen Caches und attraktiven Programmen und Workshops 

Sonntag 9.6.2024 

10:00 - 12:00 Cito 
12:30 - 13:30 Goodbye-Event 

Wir bieten ein buntes Programm mit neuen Geocaches und Lab Caches, Workshops und 
viel Spaß für die ganze Familie. Am detaillierten Programm wird derzeit noch gearbeitet.

Das Listing und die Homepage wird mit den aktuellen Details laufend ergänzt. Auf der
Homepage werden auch alle Informationen über 
Anreise, Unterkünfte, Shop,… ersichtlich sein.   

GeoW4 Homepage

Ticketshop

Eintritt Kinder unter 14 Jahre gratis (Stichtag = Eventtag)

Jugendliche von 14 - 17 Jahre ermäßigt (Stichtag = Eventtag)

Und natürlich ist auch unser Shop geöffnet:

GeoW4 Shop

Hornbert und das Event-Team freuen sich auf Euch! 

            

 

Waldviertel - History and Stories Horn  June 8th, 2024

  

The Waldviertel with its idyllic landscapes, mysterious forests, little hills, green meadows, hidden ponds, natural river landscapes, castles, ruins and palaces, has a lot of history and also many stories to tell.

With this event we want to take you on a voyage of discovery into the Horner Basin and its surroundings. The event will take place at the Horn Campus, which is located directly on the beautiful city lake, which of course also invites you to relax and swim.

Program:

Friday 7.6.2024
15:00 Opening of the event area
17:00 - 19:00 Meet & Greet

Saturday 8.6.2024
09:00 - 18:00 Main event with many new caches and attractive program and workshops

Sunday 9.6.2024
10:00 - 12:00 Cito
12:30 - 13:30 Goodbye-Event

We offer a colourful program with new geocaches and lab caches, workshops and lots of fun for the whole family. The detailed program is not finished yet and still under construction. The listing and the homepage will be continuously updated with the latest details. On the homepage you will also find all information about arrival, accommodation, shop,...

GeoW4 Homepage

Ticketshop

Admission free for children under 14 (key date = event day)

Youths from 14 - 17 years reduced (key date = event day)

And of course also our shop is already open:

GeoW4 Shop

Hornbert and the event team are looking forward to seeing you!

Waldviertel - Historie a příběhy Horn 8 červen 2024

  

Waldviertel se svou idylickou krajinou, tajemnými lesy, kopci, zelenými loukami, skrytými rybníky, přírodními říčními scenériemi, hrady, zříceninami a zámky má bohatou historii a také mnoho příběhů, které mohou vyprávět.

Touto akcí vás chceme vzít na objevnou cestu do Hornerské kotliny a jejího okolí. Setkání se uskuteční v kampusu Horn, který se nachází přímo u krásného městského jezera, které samozřejmě vybízí k odpočinku a koupání.

Program:

Pátek 7.6.2024
15:00 Otevření areálu akce
17:00 - 19:00 Setkání a přivítání

Sobota 8.6.2024
09:00 - 18:00 Hlavní event s mnoha novými kešemi a atraktivním programem a workshopy

Neděle 9.6.2024
10:00 - 12:00 Cito
12:30 - 13:30 Rozloučení s akcí

Nabízíme pestrý program s novými geokeškami a LABkami, workshopy a spoustu zábavy pro celou rodinu. Na podrobném programu se stále pracuje. Listing a domovská stránka budou průběžně aktualizovány o nejnovější údaje. Na domovské stránce najdete také veškeré informace o příjezdu, ubytování, obchodě,...

GeoW4 Homepage

Ticketshop

Vstup pro děti do 14 let zdarma (klíčové datum = den konání akce)

Mladí lidé ve věku 14-17 let se sníženým vstupným (rozhodné datum = den konání akce)

A samozřejmě je otevřena i naše prodejna:

GeoW4 Shop

Hornbert a tým akce se na vás těší!

Waldviertel - História a príbehy Horn 8. júna 2024

  

Waldviertel so svojou idylickou krajinou, tajomnými lesmi, kopcami, zelenými lúkami, skrytými rybníkmi, prírodnými riekami, hradmi, zrúcaninami a palácmi má bohatú históriu a tiež veľa príbehov, ktoré sa dajú rozprávať.

Týmto podujatím vás chceme vziať na objavnú cestu do Hornerskej kotliny a jej okolia. Stretnutie sa uskutoční v areáli Horn Campus, ktorý sa nachádza priamo pri krásnom mestskom jazere, ktoré samozrejme pozýva aj na oddych a kúpanie.

Program:

Piatok 7.6.2024
15:00 Otvorenie areálu podujatia
17:00 - 19:00 Stretnutie a privítanie

Sobota 8.6.2024
09:00 - 18:00 Hlavný event s mnohými novými keškami a atraktívnym programom a workshopmi

Nedeľa 9.6.2024
10:00 - 12:00 Cito
12:30 - 13:30 Rozlúčka - podujatie

Ponúkame pestrý program s novými geokeškami a LAB keškami, workshopy a veľa zábavy pre celú rodinu. Na podrobnom programe sa ešte pracuje. Listing a domovská stránka budú priebežne aktualizované o najnovšie údaje. Na domovskej stránke nájdete aj všetky informácie o príchode, ubytovaní, obchode,...

GeoW4 Homepage

Ticketshop

Deti do 14 rokov majú vstup zdarma (kľúčový dátum = deň podujatia)

Mladí ľudia vo veku 14 - 17 rokov so zľavou (hraničný dátum = deň podujatia)

A samozrejme je otvorená aj naša predajňa:

GeoW4 Shop

Hornbert a tím podujatia sa na vás tešia!Wegpunkte

01A501G - Sporthalle
N 48° 40.304 E 015° 39.434

02A501G - Festgelände
N 48° 40.325 E 015° 39.696