22.5 °C
Zurück zur Startseite
Eventliste
Treffe auf Events deine lieben Mitcacher und tauscht Neuigkeiten aus,
und das kommt noch auf euch zu:

Vikingevent 2024Mega-Event Cache 25.05.2024 — 12:00 - 17:00 Uhr iCal | Google
OdinsGeoRavner GCA8XVR
N 63° 47.917 E ° 33.930 (gMaps, Flopp)    


Odins GeoRavner ønsker dere hjertelig velkommen til
VIKINGEVENT 2024
ved Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal, lørdag 25. mai 2024 kl. 12-17:00.
Det er gratis inngang på eventet.

For mer info, følg oss på VIKINGEVENTET.NOProgram:

12:00
Åpning i Spelamfiet

12:30
Labcachene åpner
Vikinglekene åpner
Langhuset åpner
Murgangen (med utstillingen «Stiklestad 1030») åpner

14:00
Innføringskurs for cachetur.no

15:00
Guiding i Langhuset (på norsk)
Stiklestad kirke åpner

15:30
Guiding i Langhuset (på engelsk)

16:00
Frist for innlevering av cachebingo

16:30
Fysiske labcacher stenger
Vikingleker stenger
Loddsalg stenger
Stiklestad kirke stenger

16:45
Avslutningsseremoni
Presentasjon av neste års arrangører

 

Odins GeoRavner welcomes you to
VIKINGEVENT 2024
at Stiklestad National Cultural Center, Verdal, Saturday 25 May 2024 at 12-17:00.
Entry to the event is free.

For further information, follow us on VIKINGEVENTET.NO
 

12:00
Opening in Spelamfiet

12:30
Labcaches open
Viking games open
Langhuset opens
Murgangen (with the exhibition "Stiklestad 1030") opens

14:00
Introductory course for cachetur.no

15:00
Guiding in Langhuset (in Norwegian)
Stiklestad church opens

15:30
Guiding in the Langhuset (in English)

16:00
Deadline for submitting cache bingo

16:30
Physical labcaches closes
Viking toys closes
Lottery closes
Stiklestad church closes

16:45
Closing ceremony
Presentation of next year's organisers

 

Odins GeoRavner heißt Sie herzlich willkommen
VIKINGEVENT 2024
im Stiklestad Nationalen Kulturcenter, Verdal, Samstag 25. Mai 2024, 12-17:00 Uhr.
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Für weitere Informationen folgen Sie uns auf VIKINGEVENTET.NO
 

12:00
Eröffnung im Spelamfiet

12:30
Labcaches öffnen
Wikingerspiele öffnen
Langhuset öffnet
Murgangen (mit der Ausstellung „Stiklestad 1030“) öffnet

14:00
Einführungskurs für Cachetur.no

15:00
Führung im Langhuset (auf Norwegisch)
Eröffnung der Stiklestad-Kirche

15:30
Führung im Langhuset (auf Englisch)

16:00 Uhr
Einsendeschluss für Cache-Bingo

16:30
Physische Laborcaches werden geschlossen.
Wikingerspielzeug wird geschlossen
. Lotterie wird geschlossen.
Die Stiklestad-Kirche wird geschlossen

16:45
Abschlusszeremonie
Vorstellung der Organisatoren des nächsten Jahres

 Wegpunkte

P0A8XVR - Parkplatz
N 63° 47.742 E 011° 33.604