17.3 °C
Zurück zur Startseite
Eventliste
Treffe auf Events deine lieben Mitcacher und tauscht Neuigkeiten aus,
und das kommt noch auf euch zu:

PARDUBICE 2024 - KUNĚTICKÁ HORAMega-Event Cache 28.09.2024 — 10:00 - 17:00 Uhr iCal | Google
HoudiniX GCAA76Z
N 50° 04.832 E ° 48.533 (gMaps, Flopp)    


OBJEDNÁVKY CWG ---CWG ORDERS

QUI DURAT VINCIT

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ PARKOVIŠTĚ A MAPA PŘÍSTUPU (MAIN AND SECONDARY CAR PARKS AND ACCESS MAP)

OBJEDNÁVKY GEOCOINŮ A TRIČEK (ORDERS OF GEOCOINS AND T-SHIRTS)

CZE, SVK, POL, ENG, DEU, ESP

CZE

PARDUBICE 2024 - KUNĚTICKÁ HORA

Pan Vilém z Pernštejna svolává kačerstvo ze širokého okolí na svůj hrad (a do podhradí) na Kunětické hoře.

WEB PARDUBICE 2024 - KUNĚTICKÁ HORA

Kdy?

28.9. 2024

Kde?

Amfiteátr pod Kunětickou horou a bezprostřední okolí.

V kolik?

10 - 17 hod

Co bude pro Vás připraveno?

Prohlídky blízkého hradu opředeného mnoha pověstmi.

Dovednostní a zábavné soutěže.

Eventové labky.

Doprovodné eventy a CITO akce.

Možností zakoupení eventových CWG, triček a geocoinů.

Koutek na výměnu CWG a trackovatelných předmětů.

Další informace

Děti také mohou navštívit nedalekou mini ZOO, dětský koutek, trampolínový svět a ranč s koňmi.

Napojit a najíst se můžete v blízkých restauracích.

Event je dostupný pomocí MHD.

Nedaleké lesy Vám nabídnou příjemný lov nejen divoké zvěře, ale především keší podle Vaší libosti. Myslíme, že si vybere každý, od méně náročných až po náročné geocachingové hráče.

Přijďte prožít příjemný sobotní den pod Kunětickou horou.

SVK

PARDUBICE 2024 - KUNĚTICKÁ HORA

Pán Vilém z Pernštejna zvoláva kešerov, zo širokého okolia na svoj hrad Kunětická hora a do jeho podhradia.

Kedy?

28.9. 2024

Kde?

Amfiteáter pod Kunětickou horou.

O koľkej?

10 - 17 hod

Čo bude pre Vás pripravené?

Prehliadky blízkeho hradu opradeného mnohými povesťami.

Zručnostné a zábavné súťaže.

Eventové labky.

Sprievodné eventy a CITO akcie.

Možnosť zakúpenia eventových CWG, tričiek a geocoinov.

Kútik na výmenu CWG a trackovateľných predmetov.

Ďalšie informácie

Deti tiež môžu navštíviť neďalekú mini ZOO alebo detský kútik.

Napiť a nakŕmiť sa môžete v blízkej krčme.

Event je dostupný aj pomocou MHD.

Neďaleké lesy Vám ponúknu určite príjemný lov nielen divokej zveri, ale predovšetkým kešiek podľa Vašej ľubovôle. Myslíme, že si vyberie každý, od menej náročných až po náročných geocachingových hráčov.

Príďte prežiť príjemný sobotný deň pod Kunětickou horou.

POL

PARDUBICE 2024 - KUNĚTICKÁ HORA

Pan Vilém z Pernštejna zwołuje tłumy z szerokiej okolicy na swój Zamek Kunětická Góra i jego Podzamek.

Kiedy?

28. 09. 2024

Gdzie?

Amfiteatr pod Kuněticką Górą

Godzina?

10:00 - 17:00

Co zostanie dla Ciebie przygotowane:

- zwiedzanie pobliskiego Zamku otoczonego wieloma legendami

- konkursy zręcznościowe i zabawy - eventowe labcache

- towarzyszące eventy i CITO imprezy

- e-shop z możliwością zakupu eventowych CWG, t-shirtów i geocoinów

- kącik do wymiany CWG i przedmiotów do śledzenia

Więcej informacji:

- dzieci mogą również odwiedzić pobliskie mini ZOO lub kącik zabaw

- napić się i zjeść coś można w pobliskiej karczmie

- event dostępny też komunikacją miejską

Pobliskie lasy z pewnością zapewnią Ci przyjemne polowanie nie tylko na zwierzynę, ale przede wszystkim na keszy, jakie lubisz. Uważamy, że każdy znajdzie coś dla siebie, od mniej aż po więcej wymagających graczy geocachingu.

Przyjdź i przeżyj przyjemny sobotni dzień pod Kuněticką Górą.

ENG

PARDUBICE 2024 - KUNĚTICKÁ HORA

 

William of Pernštejn summons geocachers from the surrounding area to his castle (and sub-castle) on Kunětická hora

When?

28.9. 2024

Where?

Amphitheatre under Kunětická hora

What time?

10 am - 5 pm

What will be offered to you.

- tours of the nearby castle, shrouded in many legends

- skill and fun competitions

- event lab caches

- accompanying events and CITO events

- possibility to buy event CWG, T-shirts and geocoins

- a place to exchange CWGs and traceable items

More information:

- Children can also visit the nearby mini zoo or play area

- drinks and food are available at the nearby pub

- the event is accessible by public transport

The nearby woods will offer you a pleasant hunt not only for wild animals, but especially for caches of your choice. We believe that there will be something to suit everyone, from the less demanding to the discerning geocachers.

Come and spend a pleasant Saturday day under Kunětická hora.

DEU

PARDUBICE 2024 - KUNĚTICKÁ HORA

Herr Vilém aus Pernštejn ruft alle Menschen aus der Umgebung auf seine Burg Kunětická hora und ihre Nebenburg.

Wenn?

28.9. 2024

Wo?

Amphitheater unter Kunětická hora

Wie viel Uhr?

10 – 17 Uhr

Was wird für Sie vorbereitet:

Führungen durch die nahegelegene, sagenumwobene Burg

Geschicklichkeits- und Spaßwettbewerbe

Eventpfoten

Begleitveranstaltungen und CITO-Veranstaltungen

Möglichkeit, Event-CWG, T-Shirts und Geocoins zu kaufen

Ecke zum Austausch von CWG- und verfolgbaren Gegenständen

Mehr Informationen:

Kinder können auch den nahegelegenen Minizoo oder die Kinderecke besuchen

Sie können in einer nahegelegenen Kneipe trinken und sich verpflegen

Die Veranstaltung ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar

Die nahe gelegenen Wälder bieten Ihnen sicherlich eine angenehme Jagd nicht nur auf Wildtiere, sondern vor allem auf Cashewnüsse nach Ihrem Geschmack. Wir glauben, dass für jeden etwas dabei sein wird, vom weniger anspruchsvollen bis zum anspruchsvollen Geocaching-Spieler.

Kommen Sie und erleben Sie einen angenehmen Samstagtag unter Kunětická hora.

ESP

PARDUBICE 2024 - KUNĚTICKÁ HORA

Guillermo de Pernštejn convoca a la familia de los geocachers de todos los alrededores a su castillo (y subcastillo) de Kunětická hora.

¿Cuándo?

28/09/2024

¿Dónde?

En el anfiteatro bajo Kunětická hora

¿A qué hora?

De 10 a 17 horas

¿Qué se ofrece?

- visitas guiadas al castillo cercano envuelto en muchas leyendas

- competiciones de habilidad y diversión

- eventos de geocachers

- eventos complementarios y eventos CITO

- posibilidad de comprar CWG de eventos, camisetas y geocoins

- un rincón para intercambiar CWG y objetos rastreables

Más información:

- Los niños también pueden visitar el cercano mini zoo o la zona de juegos

- agua y comida en el pub cercano

- el evento es accesible en transporte público

Los bosques cercanos le ofrecerán una agradable caza no solo de animales salvajes, sino sobre todo de cachés de su elección. Creemos que hay algo para todos, desde los menos experimentados hasta los geocachers más exigentes.

Venga a pasar un agradable día de sábado bajo Kunětická hora.

 Wegpunkte

P1AA76Z - PARKING NEAR THE AMPHITHEATER.
N 50° 04.834 E 015° 48.469
PARKING FOR APPROXIMATELY 50 CARS
P2AA76Z - PARKING NĚMČICE (MAIN PARKING LOT)
N 50° 05.296 E 015° 48.393
PARKING FOR APPROXIMATELY 150-200 CARS (MAIN PARKING LOT) N 50° 5.296' E 15° 48.393' VJEZD 1 ENTRANCE 1 N 50° 5.237' E 15° 48.409' VJEZD 2 ENTRANCE 2
R0AA76Z - KUNĚTICKÁ HORA CASTLE
N 50° 04.814 E 015° 48.718
TOUR CIRCUITS
R1AA76Z - GOATS AND FARM ANIMALS
N 50° 04.853 E 015° 48.462

R2AA76Z - RANCH, STABLE HORSES.
N 50° 04.980 E 015° 48.277

R3AA76Z - RESTAURANT I.
N 50° 04.872 E 015° 48.330
Restaurace pod Kunětickou horou + Staročeská Stodola
R4AA76Z - RESTAURANT II.
N 50° 04.934 E 015° 46.376
Cafe + Restraurace Na Výsluní - Czech cuisine, steaks, fish, beer, limo, coffee the
R5AA76Z - RESTAURANT III.
N 50° 04.934 E 015° 47.009
Restaurace U Nouzů
R6AA76Z - RESTAURANT IV.
N 50° 04.927 E 015° 48.999
Bistro Matylda - beer, limo, sausage, coffee
R7AA76Z - RESTAURANT V.
N 50° 04.813 E 015° 48.732
Kiosek - NA HOŘE -- beer, limo, coffee, cake, sausage
R8AA76Z - RESTAURANT VI.
N 50° 05.434 E 015° 48.437
Němčická hospůdka 10.00 - 23.00 (pizza, studená kuchyně, steaky, burgery, pivo, limo) ((pizza, cold food, steaks, burgers, beer, limo)
R9AA76Z - RESTAURANT VII. - PUB
N 50° 04.261 E 015° 48.134
DADALIE CLUB 15.15-0.15 hod (only beer and coffee) the best beer