17.8 °C
Zurück zur Startseite
Eventliste
Treffe auf Events deine lieben Mitcacher und tauscht Neuigkeiten aus,
und das kommt noch auf euch zu:

Kings and Queens 2025Mega-Event Cache 26.04.2025 — 09:30 - 17:00 Uhr iCal | Google
DrentsGeocacheEvent GCAAAWM
N 52° 59.010 E 006° 32.470 (gMaps, Flopp)    


  

Mijn taal / Meine Sprache / My language 

 26 april 2025 organiseren wij het KINGS and QUEENS event! Een oranje geocache - feest.
Vanaf de 23e beginnen we al met de festiviteiten. 
Vier ook de hele week, voorafgaand aan de verjaardag van onze koning Willem-Alexander,
dit grootse feest met ons mee, met als klap op de vuurpijl dit main-event.

Graag zien we jullie op zaterdag 26 april van 09:30 uur tot 17:00 op de volgende locatie:

De Bonte Wever
Stadsbroek 17
9405 BK Assen

  N 52° 59.010 E 006° 32.470

Voor meer informatie over hoe je er kunt komen, zie deze pagina met reisinformatie.

Tijdens dit event kun je verschillende geocache gerelateerde shops bezoeken. Maar niet alleen deze shops. Ook zijn er shops die lokale producten verkopen.
Voor de woodie liefhebbers hebben we een aparte woodie-ruil ruimte waar zij hun waar kunnen uitstallen.
Gedurende de dag zullen er verschillende workshops te volgen zijn. Hierover informeren we jullie later.
Er zal een verloting plaatsvinden met mooie prijzen. Heb je geen geluk? Probeer dan op onze veiling een leuk aandenken te bemachtigen.
We gaan natuurlijk niet alles verklappen maar er zijn nog veel meer activiteiten te doen! 
Uiteraard verschijnen er nieuwe caches in alle soorten, maten en moeilijkheidsgraden.

Op de eventlocatie en in de omgeving zijn er voldoende mogelijkheden om te eten en te drinken.

Event periode:
Woensdag 23 april 2025 t/m zondag 27 april 2025
Gedurende deze periode zullen er dagelijks side-events zijn!

Het volledige programma met alle side-events zal later op deze pagina en op onze website gepubliceerd worden.

Voor dit event geldt géén maximum aantal deelnemers! Buiten de event-locatie zal er een (eenvoudig) logboek beschikbaar zijn om te tekenen.

Wil je van al het leuks op de event-locatie kunnen genieten en daar het waanzinnige logboek tekenen, dan vragen wij daar een kleine bijdrage voor.
In de voorverkoop zijn toegangskaarten te verkrijgen voor €10,- per persoon. Uiteraard zijn kinderen ook welkom, voor kinderen (t/m 16 jaar) zijn de toegangskaarten €5,- per stuk. Toegangskaarten kunnen aangeschaft worden in onze webshop. Doe dit bijtijds, want de webshop sluit op 14 april: daarna zijn toegangskaarten alleen nog bij de ingang te koop.

In onze onze webshop kun je terecht voor toegangskaarten, verschillende pakketten, geocoins, travel-bugs en andere leuke merchandise. De webshop zal in de aanloop naar het event aangevuld worden! 

Plaats dan een will-attend op deze pagina! Laat hierbij alstublieft weten met hoeveel personen je komt (zowel volwassen als kinderen).

♣ Graag zien we jullie op zaterdag 26 april 2025 in Assen! ♣

Am 26. April 2025 organisieren wir das KINGS and QUEENS-Event ! Eine echte Orange Geocaching-Party.
Wir werden die Feierlichkeiten ab dem 23. beginnen.
Feiern Sie mit uns die ganze Woche über dieses große Fest, vor dem Geburtstag unseres Königs Willem-Alexander.
Mit dieser Main-Event als Höhepunkt.

Wir würden uns freuen, Sie am Samstag, den 26. April von 9:30 bis 17:00 Uhr an folgendem Ort zu sehen:

De Bonte Wever
Stadsbroek 17
9405 BK Assen

  N 52° 59.010 E 006° 32.470

Weitere Informationen zur Anreise finden Sie auf dieser Seite mit Reiseinformation.

Während dieser Veranstaltung können Sie verschiedene Geocache-Läden besuchen. Neben diesen Geschäfte gibt es auch noch lokale Geschäfte die Lokale Produkte verkaufen.
 
Für Woodie-Enthusiasten haben wir einen separaten Woodie-Tauschbereich, in dem sie ihre Waren ausstellen können.
Im Laufe des Tages werden verschiedene Workshops angeboten. Wir werden Sie später darüber informieren.
Es wird eine Tombola mit tollen Preisen geben. Haben Sie kein Glück ins Spiel? Dann versuchen Sie bei unserer Auktion ein schönes Souvenir zu ergattern.
Natürlich verraten wir nicht alles, aber es gibt noch viele weitere Aktivitäten!
Natürlich werden neue Caches in allen Formen, Größen und Schwierigkeitsgraden erscheinen.
 
Am Veranstaltungsort und in der Umgebung gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Essen und Trinken.
 
Veranstaltungszeitraum:
Mittwoch, 23. April 2025 bis Sonntag, 27. April 2025
In diesem Zeitraum finden täglich Side-Events statt!
 
Das vollständige Programm mit allen Nebenveranstaltungen wird später auf dieser Seite und auf unserer Website veröffentlicht.
 

Für diese Veranstaltung gibt es keine maximale Teilnehmerzahl! Außerhalb des Veranstaltungsortes liegt ein (einfaches) Logbuch zum Unterschreiben bereit.

Wenn Sie den ganzen Spaß am Veranstaltungsort genießen und sich dort in das tolle Logbuch eintragen möchten, bitten wir Sie um einen kleinen Beitrag.
Eintrittskarten können im Vorverkauf für 10 € pro Person erworben werden. Natürlich sind auch Kinder willkommen, der Eintritt für Kinder (bis 16 Jahre) kostet jeweils 5 €. Eintrittskarten können in unserem Webshop erworben werden. Tun Sie dies rechtzeitig, denn der Webshop schließt am 14. April: Danach können Eintrittskarten nur noch am Eingang erworben werden.

In unseremOnline Shop finden Sie Eintrittskarten, verschiedene Pakete, Geocoins, Travelbugs und andere tolle Merchandising-Artikel. Der Online-Shop wird im Vorfeld der Veranstaltung aktualisiert!

 
Dann posten Sie bitte ein Nachricht zur Teilnahme auf dieser Seite! Bitte teilen Sie uns auch mit, mit wie vielen Personen Sie anreisen (Erwachsene und Kinder).
 
♣ Wir freuen uns darauf, Sie am Samstag, 26. April 2025 in Assen zu sehen! ♣
 

The 26th of april 2025 we are organising the KINGS and QUEENS event! An orange geocache-party.
We will start the festivities from the 23rd.Celebrate with us all week long, prior to the birthday of our King Willem-Alexander. 
Whith this main event as the highlight of the week.

We would like to see you on Saturday April 26 from 9:30 AM to 5:00 PM at the following location:

De Bonte Wever
Stadsbroek 17
9405 BK Assen

  N 52° 59.010 E 006° 32.470

For more information on how to get there, see this travel information page.

During this event you can visit various geocache related shops. But not just these shops. There are also shops that sell local products.
For woodie enthusiasts we have a separate woodie exchange area where you can display and exchange woodies.
There will be various workshops available during the day. We will inform you about this later.
There will be a raffle with great prizes. Are you out of luck? Then try to get a nice souvenir at our auction.
Of course we won't reveal everything yet, but there will be many more activities to do!
Of course, new geocaches will appear in all shapes, sizes and levels of terrain & difficulty.

There are plenty of options to eat and drink at the event location and in the surrounding area.

Event period:
Wednesday April 23, 2025 to Sunday April 27, 2025
During this period there will be side events every day!

The full program with all side events will be published later on this page and on our website.

There is no maximum number of participants for this event! Outside the event location, a (simple) logbook will be available to sign.

If you want to enjoy all the fun at the event location and sign the amazing logbook there, we will ask for a small contribution.
Admission tickets can be purchased in advance for €10 per person. Of course, children are also welcome; entrance tickets for children (up to 16 years old) are €5 each. Entrance tickets can be purchased in our webshop. Do this in time, because the webshop closes on April 14: after that, entrance tickets can only be purchased at the entrance.

In our webshop you can find admission tickets, various packages, geocoins, travel bugs, and other fun merchandise. The webshop will be updated leading up to the event!

Then place a will-attend on this page! Please let us know how many people you are coming with (both adults and children).

We look forward to seeing you on Saturday, April 26, 2025 in Assen!