17.5 °C
Zurück zur Startseite
Eventliste
Treffe auf Events deine lieben Mitcacher und tauscht Neuigkeiten aus,
und das kommt noch auf euch zu:

Astro-Budějovice / Astro-BudweisMega-Event Cache 31.08.2024 — 12:00 - 18:00 Uhr iCal | Google
cas100geo GCAEA4F
N 48° 58.347 E ° 28.234 (gMaps, Flopp)    


ČESKÝ listing

Kdy: 31.8.2024  12-18 hod

Kde: Hvězdárna České Budějovice

Registrace: 99,- Kč, jen zalogování zdarma

WEB: WWW.CAS100GEO.CZ

Naším cílem je uspořádat astronomický MEGA event v Českých Budějovicích. Tématem setkání je studium vesmíru a především menších objektů sluneční soustavy - planetek a komet.

Event navazuje na předchozí MegaEvent Vesmírná keš v září 2017 v Ondřejově, MegaEvent Praga Astronomica v srpnu 2019 v Praze, MegaEvent Hvězdný Tábor v září 2021, Slunce – naše nejbližší hvězda v Rokycanech v září 2022 a Vesmírná okna ve Vlašimi v předchozím roce.

Registrací získáte:

 • obě eventová CWG (2 ks - každé jiné)
 • eventové pohlednice
 • velmi dobrý pocit, že jste umožnili zorganizovat tento event

Na co se dále můžete těšit?

 • příjemné prostředí pro společné setkání
 • suvenýr
 • SignalFrog - setkání s geožabákem
 • speciální pořady v planetáriu 
 • přednáška 
 • program v kinosále
 • CWG tržnici a šmelinárnu
 • megavýstava astronomických geocoinů
 • výstava astronomických snimků z James Web Space Telescop 
 • TB point (místo pro zanechání a vyzvednutí TB)
 • LabCache (5 sérií)
 • navštívíte Sluneční soustavu
 • potkáte E.T.
 • prohlídku hvězdárny a pozorování Slunce
 • eventový GeoCoin a mnoho trekovatelných předmětů, eventové CWG a speciální série CWG, různé další eventové předměty
 • Welcome event 

ENGLISH - listing

When: 31/8/2024 12-6 p.m

Where: České Budějovice Observatory

Registration: CZK 99, just logging in for free

Our goal is to organize an astronomical MEGA event in České Budějovice. The topic of the meeting is the study of the universe and, above all, the smaller objects of the solar system - planets and comets.

The event follows on from the previous MegaEvent Vesmírná keš in September 2017 in Ondřejov, MegaEvent Praga Astronomica in August 2019 in Prague, MegaEvent Hvězdný Tábor in September 2021, The Sun – our nearest star in Rokycany in September 2022 and Cosmírná okna in Vlašim the previous year.

By registering you get:

 • both event CWG (2 pcs - each different)
 • event postcards
 • very good feeling that you made it possible to organize this event

What else can you look forward to?

 • a pleasant environment for joint meetings
 • souvenir
 • SignalFrog - meeting the geofrog
 • special programs in the planetarium
 • lecture
 • program in the cinema hall
 • CWG market and smelinary
 • mega exhibition of astronomical geocoins
 • exhibition of astronomical images from the James Web Space Telescope
 • TB point (place to leave and pick up TB)
 • LabCache (5 series)
 • you will visit the solar system
 • you will meet E.T.
 • tour of the observatory and observation of the Sun
 • event GeoCoin and many trackable items, event CWG and special series CWG, various other event items
 • Welcome event

DEUTSCHE Auflistung

Wann: 31.08.2024 12-18 Uhr

Wo: Sternwarte České Budějovice

Registrierung: 99 CZK, die Anmeldung ist kostenlos

Unser Ziel ist die Organisation einer astronomischen MEGA-Veranstaltung in České Budějovice. Das Thema des Treffens ist die Erforschung des Universums und vor allem der kleineren Objekte des Sonnensystems – Planeten und Kometen.

Die Veranstaltung folgt auf das vorherige MegaEvent Vesmírná keš im September 2017 in Ondřejov, MegaEvent Praga Astronomica im August 2019 in Prag, MegaEvent Hvězdný Tábor im September 2021, The Sun – our next star in Rokycany im September 2022 und Cosmírná okna in Vlašim im vorherigen Jahr Jahr.

Mit der Registrierung erhalten Sie:

 • beide Veranstaltungen CWG (2 Stück - jeweils unterschiedlich)
 • Veranstaltungspostkarten
 • Es ist ein sehr gutes Gefühl, dass Sie es möglich gemacht haben, diese Veranstaltung zu organisieren

Worauf können Sie sich sonst noch freuen?

 • ein angenehmes Umfeld für gemeinsame Treffen
 • Souvenir
 • SignalFrog – Begegnung mit dem Geofrosch
 • Sonderprogramme im Planetarium
 • Vorlesung
 • Programm im Kinosaal
 • CWG-Markt und Smelinary
 • Mega-Ausstellung astronomischer Geocoins
 • Ausstellung astronomischer Bilder vom James Web Space Telescope
 • TB-Punkt (Ort zum Abgeben und Abholen von TB)
 • LabCache (5er-Serie)
 • Sie werden das Sonnensystem besuchen
 • Du wirst E.T. treffen.
 • Besichtigung der Sternwarte und Beobachtung der Sonne
 • Event-GeoCoin und viele verfolgbare Artikel, Event-CWG und Sonderserien-CWG, verschiedene andere Event-Artikel
 • Willkommensveranstaltung


POLSKI - listing

KIEDY: 31/8/2024 12.00-18.00

GDZIE: Obserwatorium, Czeskie Budziejowice

Zapisy: 99 CZK, tylko logowanie za darmo

Naszym celem jest zorganizowanie astronomicznego MEGA w Czeskich Budziejowicach. Tematem spotkania będzie studiowanie wszechświata a przede wszystkim mniejszych obiektów w Układzie Słonecznym- planet i komet.

Ten event jest kolejnym w serii, po MegaEvent Vesmírná keš we wrześniu 2017 w Ondřejov,MegaEvent Praga Astronomica w sierpniu 2019 w Pradze, MegaEvent Hvězdný Tábor we wrześniu 2021, The Sun – our nearest star w Rokiczanach we wrześniu2022 oraz Cosmírná okna we Vlašim w zeszłym roku

Zarejestrowani uczestnicy otrzymują:

 • Dwa różne eventowe CWG
 • Pocztówkę eventową
 • dobre samopoczucie, że pomogłeś/aś w organizacji tego eventu

Czego jeszcze możecie oczekiwać?

 • przyjazne otoczenie sprzyjające spotkaniom
 • souvenir
 • możliwość spotkania Signala-  geożaby
 • specjalne programy w Planetarium
 • wykłady
 • program w sali kinowej
 • wymiana CWG
 • mega wystawę coinów o tematyce kosmicznej
 • wystawę zdjęć astronomicznych z  teleskopu James Web Space
 • punkt wymiany TB
 • 5 serii Labów
 • odwiedzisz Układ Słoneczny
 • spotkasz E. T
 • zwiedzanie obserwatorium, obserwacje Słońca
 • eventowy coin, mnóstwo przedmiotów podróżnych, specjalne serie CWG, inne eventowe przednioty
 • event powitalny

 Wegpunkte

P0AEA4F - Parkplatz
N 48° 58.220 E 014° 28.327
toto je nejbližší místo a v okolí spousta dalších