22.1 °C
Zurück zur Startseite
Eventliste
Treffe auf Events deine lieben Mitcacher und tauscht Neuigkeiten aus,
und das kommt noch auf euch zu:

Geocaching Party 2024Mega-Event Cache 06.07.2024 — 10:00 - 17:00 Uhr iCal | Google
GeoMalopolska GCAFKTB
N 50° 03.868 E ° 55.420 (gMaps, Flopp)    


Polski/Polish Angielski/English Czeski/Czech Niemiecki

Program Geocaching Party 2024Zapisy | Registration | Registrace | AnmeldungDrużynowe Mistrzostwa Polski w Geocachingu

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Geocachingu

Regulamin Mistrzostw

Zwiedzanie Muzeum AGH (małe dzieci: 11:00, duzi: 12:00 i 13:00)
AGH Museum visiting: 10 a.m. in English

Warsztat Skamieniałości (młodzież i dorośli): 11:00

Warsztat Skamieniałości (dzieci): 12:00

Warsztat Minerały (wiek 12+): 11:00 i 12:00


zaprasza na siódmą edycję Geocaching Party do Krakowa.

Głównym partnerem imprezy jest Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Miejsce spotkania to główny budynek AGH, czyli budynek Wydziału Geologicznego.
Adres: al. Mickiewicza 30, Kraków.

Szczegółowy program w zewnętrznym arkuszu: Program Geocaching Party 2024.

W piątek zapraszamy na Meet & Greet Party 2024.

Aktualnie w planie:

 • Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Geocachingu
 • Geologia Krakowa – warsztaty
 • Giełda xWG
 • Premiera najlepszej wystawy geologicznej w Europie
 • Wspólnie rozwiążemy zadania do krakowskich EarthCache’y
 • Geocachingowe wykłady
 • Labki
 • Wizyta Signala
 • Konkursy i nagrody

Wieczorem spotkamy się na nieoficjalnym Party nad Wisłą
(Waypoint Party after Party: N 50° 02.719 E 019° 56.180),
a dzień zakończymy pod Smokiem Wawelskim (Midnight Express Party 2024).

W niedzielę pożegnamy się na Goodbye Party 2024.

Wstęp wolny

Poprzednie edycje imprezy:

Geocaching Party 2023 (Wrocław)
Geocaching Party 2022 - Pomorze (Gdynia)
Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy (Warszawa)
Geocaching Party 2018 (Kraków)
Geocaching Party 2017 (Kraków)
GEOCACHING PARTY 2016 (Kraków)

Logo2024


Pamiątka do profilu


<div style="text-align:center;"><a href="https://coord.info/GCAFKTB"><img src="https://img.geocaching.com/cache/large/2f19a1fd-d7f5-4786-936a-b167e9558853.jpg" alt="Souvenir Geocaching Party 2024" /></a></div>

 

Partner medialny


 

invites you to the seventh edition of Geocaching Party.

The main partner of the event is the Faculty of Geology, Geophysics, and Environmental Protection of the AGH University in Krakow.

The meeting place is the main building of AGH, i.e. the building of the Faculty of Geology. Adress: Aleja Mickiewicza 30, Kraków, Poland.

The detailed program in the external sheet: Program of the Geocaching Party 2024.

On Friday we invite you for Meet & Greet Party 2024.

The preliminary agenda:

 • International Polish Geocaching Championships
 • Geology of Krakow – workshops
 • Exchange of xWG
 • Premiere of the best geological exhibition in Europe
 • Collaborative solving of tasks for Krakow's EarthCaches
 • Geocaching lectures
 • Adventure Labs
 • Meeting Signal
 • Competitions and prizes

In the evening we will meet at an unofficial Party on the Vistula River
(Waypoint Party after Party: N 50° 02.719 E 019° 56.180),
and we will end the day at Smok Wawelski (Midnight Express Party 2024).

On Sunday we'll say goodby on Goodbye Party 2024.

Free admission

 

vás zve na sedmý ročník Geocaching Party.

Hlavním partnerem akce je Fakulta geologie, geofyziky a ochrany životního prostředí Univerzity AGH v Krakově.

Místem setkání je hlavní budova AGH, tedy budova Geologické fakulty. Adresa: Aleja Mickiewicza 30, Krakov, Polsko.

Podrobný program v externím listu: Program Geocaching Party 2024.

V pátek vás zveme na Meet & Greet Party 2024.

Na programu stále pracujeme a budeme jej aktualizovat. Mezitím na předběžném programu:

 • Mezinárodní mistrovství Polska v geocachingu
 • Geologie Krakova – workshopy
 • Výměna xWG
 • Výměna geocaoins
 • Premiéra nejlepší geologické výstavy v Evropě
 • Společné řešení úkolů pro Krakovských EarthCachů
 • Přednášky o geocachingu
 • Labky
 • Návštěva Signala
 • Soutěže a ceny (HQ)

Večer se sejdeme na neoficiální Party u řeky Visly
(Waypoint Party after Party: N 50° 02.719 E 019° 56.180),
a den zakončíme u wawelského draka (Midnight Express Party 2024).

V neděli se rozloučíme na Goodbye Party 2024.

Vstup zadarmo

 

ladet zur siebten Auflage der Geocaching Party in Krakau ein.

Der Hauptpartner der Veranstaltung ist die Fakultät für Geologie, Geophysik und Umweltschutz der AGH Wissenschaftlich-Technischen Universität.

Unser Treffpunkt ist das Hauptgebäude der AGH, d.h. das Gebäude der Fakultät für Geologie. Die Adresse: ul. Mickiewicza 30, Krakau.

Das ausführliche Programm befindet sich im separaten Blatt: Program Geocaching Party 2024.

Am Freitag laden wir zur: Meet & Greet Party 2024.

Zur Zeit im Programm:

 • Internationale Geocachingmeisterschaft Polens
 • Geologie von Krakau – Workshop
 • xWG-Markt
 • Premiere der besten geologischen Ausstellung in Europa
 • Zusammen lösen wir die EarthCaches-Aufgaben in Krakau
 • Vorlesungen zum Thema Geocaching
 • Labcaches
 • Besuch von Signal
 • Wettbewerbe und Preise

Am Abend treffen wir uns bei einer inoffiziellen Party an der Weichsel
(Waypoint Party nach Party: N 50° 02.719 E 019° 56.180),
und lassen den Tag im Smok Wawelski ausklingen (Midnight Express Party 2024).

Am Sonntag verabschieden wir uns auf: Goodbye Party 2024.

Eintritt frei.

 

3 fotki zbiorowe z Mega

 

Parkplatz info

<img src= Parkplatz " />
Polski/Polish

Centrum miasta objęte jest płatną strefą parkowania, także w sobotę. Opłaty: 6 zł/h w strefie A, 5 zł/h w strefie B i 4 zł/h w strefie C. W pobliżu mega są ulice wyłączone ze strefy. Większa część ulic Reymonta oraz al. 3 Maja jest poza płatną strefą parkowania i jest tam dużo miejsc parkingowych, ale i tak może być trudno znaleźć wolne miejsce. W waypointach znajdziecie kilka płatnych parkingów.

Angielski/English

The city center is a paid parking zone, also on Saturday. Fees: PLN 6/h in zone A, PLN 5/h in zone B and PLN 4/h in zone C. Nearby, there are streets excluded from the zone. Most of Reymonta Street and al. 3 Maja is outside the paid parking zone and there are plenty of parking spaces, but it can still be difficult to find a free space. You will find several paid parking lots at the waypoints.

Czeski/Czech

V centru města je zóna placeného parkování, a to i v sobotu. Poplatky: 6 PLN/h v zóně A, 5 PLN/h v zóně B a 4 PLN/h v zóně C. V blízkosti jsou ulice vyloučené ze zóny. Většina ulic „Reymonta“ a „3. Maja“ je mimo zónu placeného parkování a je zde dostatek parkovacích míst, přesto může být obtížné najít volné místo. Na waypointech najdete několik placených parkovišť.

Niemiecki

Im Stattzentrum gelten Parkgebühren, auch am Samstag: 6 PLN/Stunde in Zone A, 5 PLN/Stunde in Zone B und 4 PLN/Stunde in Zone C. In der Nähe des Megaevents gibt es auch Straßen, in denen das Parken kostenlos ist. Der größte Teil von ul. Reymonta und al. 3 Maja befinden sich außer der gebührenpflichtigen Zone – es gibt dort ziemlich viele Plätze, aber es kann sowieso schwierig sein, etwas Freies zu finden. In den Waypoints weisen wir auf einige gebührenpflichtige Parkplätze hin.

 Wegpunkte

01AFKTB - AGH
N 50° 03.865 E 019° 55.255
Parkplatz na terenie AGH, dostępny w miarę wolnych miejsc cały dzień w soboty i niedziele oraz po godzinie 15 w tygodniu. Jedorazowa opłata za wjazd 20 zł, płatne gotówką | Parkplatz on the AGH premises, available all day on Saturdays and Sundays and after 3 p.m. during the week, subject to availability. One-time fee per access PLN 20, payable in cash.
02AFKTB - Muzeum Narodowe
N 50° 03.600 E 019° 55.450
Parkplatz płatny przy Muzeum Narodowym - 6 zł/godzinę | Underground parking at National Museum, PLN 6 per hour.
03AFKTB - Stadion Wisły 1
N 50° 03.953 E 019° 54.721
Parkplatz przy stadionie Wisły - 5 godzin - 20 zł, 12 godzin - 30 zł, doba - 50 zł, płatne gotówką | Parkplatz at the Wisła stadium - 5 hours - PLN 20, 12 hours - PLN 30, 24 hours - PLN 50, payable in cash.
04AFKTB - Stadion Wisły 2
N 50° 03.686 E 019° 54.654
Drugi parking przy stadionie Wisły - 20 zł za dzień (dzień liczy się od 8 rano do 8 rano), płatne kartą lub gotówką | Second parking lot at the Wisła stadium - PLN 20 per day (day counts from 8 a.m. to 8 a.m.), payable by card or cash
05AFKTB - Cracovia
N 50° 03.540 E 019° 55.410
Parkplatz przy dawnym Hotelu Cracovia - 8 zł/h, płatne kartą lub gotówką, można zarezerwować miejsce (tel. 609612213) | Parkplatz lot at the former Cracovia Hotel - PLN 8/h, payable by card or cash, you can reserve a space (tel. 609612213).
06AFKTB - Party after Party
N 50° 02.719 E 019° 56.180
Miejsce spotkania po głównym evencie w okolicy dawnego Hotelu Forum | Meeting point after the main event near the former Forum Hotel | Sraz po hlavní akci poblíž bývalého hotelu Forum | Treffpunkt nach der Hauptveranstaltung in der Nähe des ehemaligen Forum Hotels.
07AFKTB - Mistrzostwa drużynowe
N 50° 03.134 E 019° 51.097
Punkt zbiórki Drużynowych Mistrzostw Polski w Geocachingu | Meeting point for the Polish Team Geocaching Championships | Místo setkání mistrovství Polska týmů v geocachingu | Treffpunkt für die polnischen Team-Geocaching-Meisterschaften
08AFKTB - Mistrzostwa Indywidualne
N 50° 04.112 E 019° 55.507
Punkt zbiórki Indywidualnych Mistrzostw Polski w Geocachingu | Meeting point for the Polish Individual Geocaching Championships | Místo setkání mistrovství Polska jednotlivců v geocachingu | Treffpunkt für die polnischen Einzel-Geocaching-Meisterschaften