Mega-Event Cache Geocaching Party 2022 - Pomorze

ACHTUNG
+++ Achtung +++ Event findet nicht im Umkreis von Ffm statt.25.06.2022 — 10:00 Uhr

Merlotka GC8CBH8
N 54° 28.304 E ° 33.541


GEOCACHING PARTY
JEDZIE NAD MORZE!

Ju? 25 czerwca 2022 rzu? wszystko i przybywaj do Trójmiasta! Zanurz si? w oceanie dobrej energii podczas Geocaching Party 2022 i ?wi?tuj razem z nami 20 lat geocachingu.

Co Ci? czeka:

Zapraszamy Was do najpi?kniejszej dzielnicy Gdyni - Or?owa. D?ugo zastanawiali?my si?, czy chcemy Was go?ci? w?a?nie tutaj. W tajemnicy powiemy Wam bowiem, ?e jest to miejsce tak urocze, ?e troch? obawiamy si?, ?e uciekniecie nam na poblisk? pla?? lub rozejdziecie si? podziwia? nadmorskie klify. Dlatego przygotowali?my co? specjalnego. Geocaching Party 2022 odb?dzie si? w rozleg?ym parku przynale??cym do zabytkowego dworu w Kolibkach (Or?owo). Co oznacza, ?e wszystkie te atrakcje b?dziecie mieli na wyci?gni?cie r?ki.

Zabierzcie ze sob? koce oraz akcesoria piknikowe i przybywajcie!

Miejsce:

Park Kolibki, Gdynia Or?owo
N 54° 28.304 E 018° 33.541

Termin:

25 czerwca 2022 r, 10:00 ? 17:00

Szczegó?y wkrótce!
Do zobaczenia!

GEOCACHING PARTY
GOES TO THE SEA!

On 25th June 2022, leave everything and come to the Tri-City in Northern Poland! Immerse yourself in the ocean of good energy during Geocaching Party 2022 and celebrate 20 Years of Geocaching with us.

What you can expect:

We invite you to the most beautiful Gdynia district ? Or?owo. We wondered for a long time, whether it was a good idea to host you just here? In secret, we tell you that it?s such a charming place, that we are a bit afraid that you will run away to the nearby beach or go to admire the coastal cliffs. That?s why we have prepared something special. Geocaching Party 2022 will take place in the huge park with the historic manor in Kolibki (Or?owo, Gdynia). That means that you will have all these attractions at your fingertips.

Take blankets and picnic accessories with you and come!

Where:

Park Kolibki, Gdynia Or?owo
N 54° 28.304 E 018° 33.541

When:

June 25th, 2022, 10:00 ? 17:00

More details soon!
See you!