Mega-Event Cache Den ku?ete vindaloo 2023 - Praha

ACHTUNG
+++ Achtung +++ Event findet nicht im Umkreis von Ffm statt.13.05.2023 — 09:00 Uhr

DenPolevkyGazpacho GC8KVRE
N 50° 02.668 E ° 27.081


Den ku?ete vindaloo 2023 - Praha

www.denkuretevindaloo.cz

O co p?jde?

Jak and?lské poho?t?ní! Já mám vindaloo, i kdy? nevím, co to je.

P?ijm?te pozvánku na megaevent s p?íchutí anglického humoru a indické kuchyn?, b?hem kterého si u?ijete netradi?ní zábavu po celý víkend. Megaevent je inspirován britským seriálem ?ervený trpaslík, ale bavit se budou i ti, kte?í o n?m v ?ivot? nesly?eli.

Na co se m??ete t??it?

U? to mám: tohle je sjezd cvok?! Mrkni se do ?atny, jestli tam je dvacet plá???, celejch bílejch na zavazování vzadu, hned ví?, ?e mám pravdu!

Rekapitulace

Jenom pro m?: Nemoh bys to je?t? zopakovat, ale tentokrát v psané verzi a s obrázky? Jedno slovo na stránku?

Konec: pátek 12. kv?tna 2023 od 17 hodin
Za?átek: ned?le 14. kv?tna 2023 do 15 hodin
Kde: hotel Ilf, Bud?jovická 15, Praha 4
Web: www.denkuretevindaloo.cz
Facebook: událost na FB

Accept an invitation to a mega event with a taste of English humor and Indian cuisine, during which you will enjoy unconventional entertainment throughout the weekend. Megaevent is inspired by the British series Red Dwarf, but those who have never heard of him in their lives will also have fun.

What can you look forward to?

Summary

End: Friday, May 12, 2023 from 5 p.m.
Start: Sunday, May 14, 2023 at 3 p.m.
Where: hotel Ilf, Prague, Czech republic
Web: www.denkuretevindaloo.cz
Facebook: event on FB


Event vzniká za podpory/with support